About usServicesProductsContactSitemap
TAKRİZ ve DUA-1
Bediüzzaman hazretlerinin hizmetkârlarından muhterem Abdullah Yeğin ağabeyin Evrad-ı Nuriye hakkında dua mahiyetinde yazdığı notu okumak için tıklayın...
TAKRİZ ve DUA-2

 

Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetkârlarından muhterem Abdullah Yeğin ağabeyin Evrad-ı Nuriye hakkında dua mahiyetinde yazdığı notudur:

Bismillahirrahmanirrahim,

   Ya Allah, ya Rahman, ya Rahîm, ya Ferd, ya Hayy, ya Kayyum, ya Hakem, ya Adl, ya Kuddûs...

    İsm-i Azamın hakkına ve Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhisselat-i Vesselam’ın şerefine Evrad-ı Nuriye’yi güzel yazı ile yazan ve yeni bir Kur’an yazmaya çalışan ve Risale-i Nur Talebelerini haliyle hattatlığa teşvik eden ve küçük yaşından beri nurlarla meşgul Ali Demirel (Tayyareci) oğlu Muhsin Demirel kardeşimizi ve aile efradını, babası ve kardeşlerini ve bütün nur talebelerini iki cihanda mes’ud eyle ve Üstadımız hadimü’l-Kur’an olan Said-i Nursi Hazretlerinin istediği gibi hizmet-i nuriyeye muvaffak eyle ve ihlas ve sadakat dairesinde hizmetlerini kabul eyle. Ya Ekrem-i min külli kerîm ve ya Erhamü’r-Râhimîn: Bütün nurani çalışanlar hürmetine bizlerin ve bütün nur talebelerinin de kusurlarını mağfiret eyle.

Ya ze’l-Celâl-i ve’l-İkram...
Âmin, âmin, elf-ü elfi âmin...

Nur Talebelerinden
Araçlı Abdullah Yeğin


Bediüzzaman Hazretlerinin hizmetkârlarından muhterem Mustafa Sungur ağabeyin Evrad-ı Nuriye hakkında lutfettikleri mektubunun latin harflerine çevrilmiş şeklini derc ediyoruz:

    Aziz ve Muhterem Muhsin Kardeşim,
    Evvelâ, sizi tebrik ederim ki; Hattat Hamid Hoca’dan aldığınız hat dersini bilfiil hale getirdiniz. Ve Ümmet-i Muhammed’in istifadesine yol açtınız. Üstadımız Hazretlerinin hemen hemen bütün okudukları evrad ve ezkârları cem ederek “Hizbü’n-Nûriye” vücûda getirdiniz. Risale-i Nur’un sadık ve kahraman bir talebesi olan Ali Demirel pederinize de; onun defter-i hasenâtına daimi bir çeşme-i maneviye hediye ettiniz.
    Size söz verdiğim halde Hizbü’l-Vikâye olan Muhyiddin-i Arabî Hazretlerinin Devr-i Alâ’sını Hazret-i Üstadımızın tashih ettiği kısmı bulamadım. Bulduğum halde hemen size takdim edeceğim. Üstadımız Efendimizin nurlarda ve mektuplarında bahs ettikleri virdlerinin hemen umumunu almışsınız. Van’da iken 15 günde bir devrettikleri Mecmuatü’l-Ahzab’ı da bir gün yazacağınızı (hem de Üstadımızın tas-hih ettiği üzere) ifade etmiştiniz. İnşaallah ifâ edersiniz de Ümmet-i Muhammed’e güzel bir hizmet yapmış olursunuz. Bu suretle dünya hayatınızı nurlarla doldurmuş olursunuz. Ne güzel bir mazhariyet ki, ancak sizi tebrik ederiz. Her ne olursa olsun bir an evvel bunların tab’ı yapılabilse...
Allahümme veffiknâ... Âmin.
Selam ve saadetler.
Amin bi hürmet-i seyyidü’l-mürselîn. Âmin

Aciz: Mustafa Sungur


Münâcât-ı Veysel Karanî
    Asıl adı Üveys bin Amir el-Karnî olan fakat memleketimizde Veysel Karanî diye bilinen ve Resulullah’ın(a.s.m.) pek çok muhabbetine ve medhine mazhar olan Veysel Karanî Hazretlerinin pek yüksek bir münâcâtıdır.
Cenab-ı Hakkın rububiyet dairesinin azamet-i ihatası karşısında ubudiyet dairesinin fakr ve fenasını pek ince ve hazin bir hissiyat ve tefekkürle ifade eden Veysel Karanî Hazretleri’nin bu münâcâtı Risale-i Nur’un “acz, fakr, şefkat, tefekkür” mesleğine pek uygun düşmüş olmalı ki; müellif-i muhteremi olan Bediüzzaman Hazretleri’nin daimi bir virdi olmuş, başta nur talebeleri olarak bütün ehl-i hakikate yadigâr edilmiştir.

İLTEK-İletişim Teknolojileri A.Ş.
Kazakistan Caddesi (4. Cadde) No: 61/3 Emek-ANKARA
Tel: 0312 222 85 60
Tel: 0312 222 85 61

Fax: 0312 213 11 73
E-Mail: iltekas@yahoo.com

 
 
Anasayfa | Takdim | Fihrist | Takriz ve Dua | Münacaat