About usServicesProductsContactSitemap
TAKRİZ ve DUA-1
Bediüzzaman hazretlerinin hizmetkârlarından muhterem Abdullah Yeğin ağabeyin Evrad-ı Nuriye hakkında dua mahiyetinde yazdığı notu okumak için tıklayın...
TAKRİZ ve DUA-2

 

    Veysel Karanî
    Asıl adı Üveys’tir. Yemen’in Karen karyesindendir. Fakir bir aileye mensup olduğu ve deve çobanlığı yaparak çok zor maddi şartlar içerisinde yaşadığı bilinmektedir. Yemen’de ihtiyare ve bakıma muhtaç validesi ile yaşadığı, İslam ile şereflendikten sonra Efendimiz’i(a.s.m.) görmek arzusuyla yanıp tutuştuğu, ancak validesine bakmak mecburiyeti ile buna muvaffak olamadığı bilinmektedir. Bir ara validesinin izni ile Medine’ye yolculuk yapar; ancak validesinin “İlk baktığı yerde varsa ziyaret etmesi, başka yere gitmemesi” kaydıyla izin verdiği için, Hz. Aişe’den(r.a.) Efendimiz’in(a.s.m.), evinden başka yerde olduğunu öğrenmesiyle ziyaret edemeden memleketine döner.
Gıyabında Peygamberimizin(a.s.m.) senasına mazhar olmuştur. Vefatından önce Peygamberimizin(a.s.m.) Hz. Ömer(r.a.) ve Hz. Ali’ye(r.a.) mübarek hırkalarını Veysel Karanî Hazretlerine verilmek üzere vasiyeti olmuş, vefat-ı nebeviden sonra Hz. Ömer(r.a.) ve Hz. Ali(r.a.) hırkayı kendisine vermişlerdir. İstanbul Hırka-i Şerif Camii’ndeki hırka bu hırkadır.
Hz. Peygamber(a.s.m.) ile mana aleminde ders alarak kemale ermiştir. Hz. Peygamberle(a.s.m.) bu manevi nisbesi dikkate alınarak; Cenab-ı Hakk’ın bazı kullarına sırr-ı velayeti, geçmişte yaşayan büyük bir velinin ruhaniyeti ile terbiye sonunda vermesine “üveysîlik” denmektedir.
Hayatının sonuna doğru Kufe’ye yerleşen Hz. Veysel Karanî’nin Sıffin Savaşı’nda şehid düştüğü rivayet edilmektedir.

    Cevşenü’l-Kebir
    “Hz. Peygamber’e(a.s.m.) Cebrail Aleyhisselam’ın vahy ile getirdiği ve ‘Zırhı çıkar bunu oku!’ dediği gayet yüksek ve çok kıymettar bir münâcât-ı Peygamberidir ki; Zeynel Abidin’den(r.a.) tevatürle rivayet edilmiştir.”
Bu duayı “Kur’an’ın hakiki ve tam bir nevi münâcâtı ve Kur’andan çıkan bir çeşit hülasası olan Cevşenü’l-Kebir namındaki münâcât-ı Peygamberi” diye tarif eden Bediüzzaman, Cevşen’in emsalsizliğini ise iki ayrı risalede, “(Peygamberimizin) binler dua ve münâcâtlarından Cevşenü’l-Kebir ile, öyle bir marifet-i Rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki… duada dahi onun misli yoktur” ve “binler Esma-i İlahiyeyi şefaatçi ederek Hâlıkını öyle bir tarzda tavsif ve tarif eder ki, emsali yok” cümleleri ile ilan etmiştir.
Kibar Evliyaullah’ın bildiği ve hususi olarak okudukları Cevşenü’l-Kebir Bediüzzaman Hazretleri’nin birinci ve daimi virdi olmuş, Risale-i Nur’da pek çok vesile ile bu duanın kudsiyeti ve ehemmiyeti hakkında ifadelerde bulunmuş ve nihayet başta nur talebeleri olmak üzere bütün ehl-i hakikate adeta vasiyet edip yadigar bırakmıştır.

    İmam Zeynelâbidin(r.a.) (666-713)
    Hz. Ali(r.a.) efendimizin torunu, Hz. Hüseyin’in(r.a.) Kerbelâ fâciasından kurtulan tek oğlu ve oniki imamın dördüncüsüdür. Asıl ismi Ali olup Ali bin Hüseyin(r.a.) de denilir. Fevkalâde yüksek fıtratta yaratılmış, taat, ibâdet, ilim ve zühd-ü kalbî noktasında erişilmez mertebede bir zât-ı âl-i kadr idi. Bir lâkabı da “süccâd” olup gece ve gündüz daimi namaz kıldığından bu ünvan verilmiştir. Ehl-i Beyt’in Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin’den(r.anhüm) sonra gelen en mümtaz şahsiyetidir. Cevşenü’l-Kebir duası Hz. Ali, Hz. Hüseyin ve Hz. Zeynelâbi-din tarikiyle rivayet edilmiştir. Lâkabına izafetle anılan ve dualarının toplandığı Sahife-i Seccadiyesi meşhurdur.

İLTEK-İletişim Teknolojileri A.Ş.
Kazakistan Caddesi (4. Cadde) No: 61/3 Emek-ANKARA
Tel: 0312 222 85 60
Tel: 0312 222 85 61

Fax: 0312 213 11 73
E-Mail: iltekas@yahoo.com

 
Anasayfa | Takdim | Fihrist | Takriz ve Dua | Münacaat