About usServicesProductsContactSitemap
TAKRİZ ve DUA-1
Bediüzzaman hazretlerinin hizmetkârlarından muhterem Abdullah Yeğin ağabeyin Evrad-ı Nuriye hakkında dua mahiyetinde yazdığı notu okumak için tıklayın...
TAKRİZ ve DUA-2

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Hizb-ü Envâri’l-Hakàikı’n-Nûriye
Yâsin Sûresi
Duhan Sûresi
Fetih Sûresi
Rahmân Sûresi
Vâkıa Sûresi
Haşir Sûresi’nin Son Beş Âyeti
Cuma Sûresi
Mülk Sûresi
Nebe’ Sûresi
Bakara Sûresi’nin Son İki Âyeti
Kur’an Sûreleri Duası
Cevşenü’l-Kebîr
Evrad-ı Kudsiyye
Delâili’n-Nur
Sekîne
Münâcât-ı Veysel Karânî
Dua-i Tercümân-ı İsm-i Âzam
Dua-i İsm-i Âzam
Münâcâtü’l-Kur’an
Tahmîdiye
Hülâsatü’l-Hülâsa
Tazarru ve Niyâz-1
Tazarru ve Niyâz-2
Tazarru ve Niyâz-3
Tazarru ve Niyâz-4
 

İKİNCİ BÖLÜM
El-Evradü’l-Muhtelife
Celcelutiye Kasidesi
İşrakiye Duası
Münâcât-ı İmam-ı Ali
Kenzü’l-Arş Duası
Hizb-i Enes bin Malik
Vird-i Enes bin Malik
Vird-i Ukkaşe bin Mihsan
Vird-i Hızır
Hızır Duası
Hizb-i Masûn
Hizb-i Hasin
Münâcât-ı İmam-ı Şafii
Duâ-i Ebi’s-Suud
Hüve’l-Baki
Esmâ-i Hüsna Kasidesi
Vird-i İşa
Tesbih Duası
Vird-i Devr-i Alâ
Duâ-i Nur
Salâvat-ı Şerife
Namaz Tesbihatı
Tesbihattaki İlaveler
Namazlarda Okunacak Diğer Dualar

 
 

İLTEK-İletişim Teknolojileri A.Ş.
Kazakistan Caddesi (4. Cadde) No: 61/3 Emek-ANKARA
Tel: 0312 222 85 60
Tel: 0312 222 85 61

Fax: 0312 213 11 73
E-Mail: iltekas@yahoo.com

 

Anasayfa | Takdim | Fihrist | Takriz ve Dua | Münacaat